Sunday, 8 October 2017

Malaysia-Forum Kedudukan Anak Tidak Sah Taraf dari Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil (29 Oktober 2017)

Forum Kedudukan Anak Tidak Sah Taraf dari Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil (29 Oktober 2017)

Sila klik di sini jika emel ini tidak terpapar dengan betul.


Pekeliling ini dan lampirannya boleh juga diakses di sini.
Malaysia-Talk : 'Sexual Harassment At Work Place'

Talk : 'Sexual Harassment At Work Place'
To:SBC/CIR/098/2017
30th August, 2017​​​Brochure (Download PDF)    Online Registration (URL Link)

Thank you.

Secretariat
Selangor Bar Committee.

Malaysia-Feedback : Jawatankuasa Kerja bagi menyediakan Garis Panduan Khas untuk Mengendali Kes-Kes Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak

Feedback : Jawatankuasa Kerja bagi menyediakan Garis Panduan Khas untuk Mengendali Kes-Kes Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak
To:SBC/CIR/110/2017
05th October, 2017

...

[Message clipped]  

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off!

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off! ...