Posts

Showing posts from March 30, 2011

[Malaysian Bar:3156] No Pekeliling 069/2011: Maklumat Terkini | Pelancaran Fasa Terakhir Kempen PerlembagaanKu (2 Apr 2011)

Penang: Maklumat Terkini | Pelancaran Fasa Terakhir Kempen PerlembagaanKu (2 Apr 2011)

[Malaysian Bar:3156] Circular No 068/2011: Update | Launch of the Final Phase of the MyConstitution Campaign (2 Apr 2011)

[Malaysian Bar:3159] Circular No 071/2011: Friendly Football Match Between Bar Council Veterans and Royal Selangor Club Veterans (8 Apr 2011)