Tuesday, 26 December 2017

Malaysia-Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Pemakaian Akta Had Masa 1953 [Akta 254] di Wilayah Persekutuan Labuan

Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Pemakaian Akta Had Masa 1953 [Akta 254] di Wilayah Persekutuan Labuan

_________________________________________________________________________________________________________________________
Circular No 290/2017
Dated 14 Dec 2017
To Members of the Malaysian Bar
Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Pemakaian Akta Had Masa 1953 [Akta 254] di Wilayah Persekutuan Labuan
The Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Perbandaran) of Perbadanan Labuan, Tuan Haji Rithuan b Haji Mohd Ismail, has extended to us a letter dated 27 Oct 2017 regarding "Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Pemakaian Akta Had Masa 1953 [Akta 254] di Wilayah Persekutuan Labuan", which we received on 8 Nov 2017.
The letter pertains to the "Federal Territory of Labuan (Extension and Modification of Limitation Act 1953) Order 2017" ("P.U. (A) 330"), regarding the extension of the Limitation Act 1953 to the Federal Territory of Labuan. 
P.U. (A) 330 came into operation on 27 Oct 2017.
The relevant portion of the letter is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.
Thank you.
Roger Chan Weng Keng
Secretary
Malaysian Bar
__________________________________________________________________________________
Tarikh: 27 Oktober 2017
TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA PEMAKAIAN AKTA HAD MASA 1953 [AKTA 254] DI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
Saya dengan hormatnya merujuk perkara yang tersebut di atas.
2.         Untuk makluman YBhg Dato' Sri/Datuk/Dato'/Tuan/Puan, Akta Had Masa 1953 [Akta 254] telah diperluas pemakaiannya ke Wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa mulai 27 Oktober 2017 melalui Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Had Masa 1953) 2017 [P.U. (A) 330/2017] ("Perintah tersebut"). Perintah tersebut turut memansuhkan pemakaian Ordinan Had Masa 1952 [Sabah Bab 72], dalam pemakaiannya bagi Wilayah Persekutuan Labuan, berkuat kuasa mulai 27 Oktober 2017.
3.         Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan warta naskah Perintah tersebut untuk rujukan dan simpanan pihak YBhg Dato' Sri/Datuk/Dato'/Tuan/Puan.  Maklumat lengkap, termasuk teks perundangan, boleh diakses di Portal Rasmi e-Warta Persekutuan di laman sesawang www.federalgazette.agc.gov.my.
4.         Dalam perkara yang berkaitan, sekiranya YBhg Dato' Sri/Datuk/Dato'/Tuan/Puan memerlukan maklumat atau penjelasan lanjut berhubung perkara yang tersebut di atas, sila berhubung terus dengan pegawai-pegawai di Pejabat Penasihat Undang-Undang, Perbadanan Labuan di talian 087-408667 (En. Suhaimi Bin Sainan) dan 087-408577 (Puan Asbella Binti Mudin).

This circular and the attachment may also be accessed here.Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off!

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off! ...