Malaysia-Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Bil 1/2018

Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Bil 1/2018

________________________________________________________________________________________________________________________
Circular No 291/2017
Dated 14 Dec 2017
To Members of the Malaysian Bar
Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Bil 1/2018
The Chief Judge of Sabah and Sarawak, YAA Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, has extended to us a copy of Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim / Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Bil 1/2018, dated 27 Nov 2017, regarding the transfer of a number of Judges and Judicial Commissioners.
Please be informed that the transfer will take effect on 2 Jan 2018 (Tuesday).
The relevant portion of Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim / Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Bil 1/2018 is reproduced below.
Thank you.
Roger Chan Weng Keng
Secretary
Malaysian Bar
___________________________________________________________________________
Tarikh: 27 November 2017
ARAHAN PERTUKARAN YANG ARIF HAKIM / PESURUHJAYA KEHAKIMAN MAHKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK BIL 1/2018
Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas dan ingin memaklumkan bahawa penempatan Yang Arif-Yang Arif Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman berikut diluluskan dan berkuat kuasa pada 2 Januari 2018.
Bil. Nama Dari Ke
(i) Y.A. Datuk Mairin Bin Idang @ Martin Mahkamah Tinggi Sandakan,
Sabah.
Mahkamah Tinggi
Kota Kinabalu,
Sabah.
(ii) Y.A. Tn. Azhahari Kamal Bin Ramli Mahkamah Tinggi
Tawau,
Sabah.
Mahkamah Tinggi
Kuching,
Sarawak.
(iii) Y.A. Dr. Haji Alwi Bin Haji Abdul Wahab Mahkamah Tinggi
Sibu,
Sarawak.
Mahkamah Tinggi
Tawau,
Sabah.
(iv) Y.A. Tn. Dean Wayne Daly Mahkamah Tinggi
Kuching,
Sarawak.
Mahkamah Tinggi
Miri,
Sarawak.
(v) Y.A. Tn. Bexter Agas Michael Mahkamah Tinggi
Kota Kinabalu,
Sabah.
Mahkamah Tinggi
Sandakan,
Sabah.
This circular may also be accessed here.

Popular Posts