Friday, 16 June 2017

Salam Aidilfitri daripada Majlis Peguam

Salam Aidilfitri daripada Majlis Peguam

Sila klik di sini jika emel ini tidak terpapar dengan betul.

Kepada semua Ahli Bar Malaysia dan pelatih dalam kamar
Salam Aidilfitri daripada Majlis Peguam!
George Varughese Abdul Fareed Abdul Gafoor    Roger Chan Weng Keng Ravi Nekoo
Yang Dipertua Naib Yang Dipertua Setiausaha Bendahari
Bar Malaysia Bar Malaysia Bar Malaysia Bar Malaysia


Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off!

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off! ...