Malaysia-Arahan Penempatan Yang Arif-Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak

Arahan Penempatan Yang Arif-Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak


​_________________________________________________________________________________________________________________________
Circular No 075/2017
Dated 6 Apr 2017
To Members of the Malaysian Bar
Arahan Penempatan Yang Arif-Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak
The Chief Judge of Sabah and Sarawak, YAA Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, has extended to us a copy of Arahan Penempatan Yang Arif-Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak ("Arahan Penempatan"), dated 24 Mar 2017, regarding the placements of Judicial Commissioners.
Please be informed that the placements took effect on 27 Mar 2017 (Monday).
The relevant portion of Arahan Penempatan, which we received on 4 Apr 2017, is reproduced below.
Thank you.
Roger Chan Weng Keng
Secretary
Malaysian Bar
___________________________________________________________________________
Tarikh: 22 Mac 2017
ARAHAN PENEMPATAN YANG ARIF-YANG ARIF PESURUHJAYA KEHAKIMAN MAHKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK
Adalah saya dengan hormatnya merujuk perkara tersebut di atas.
2.         Sukacita dimaklumkan bahawa penempatan Yang Arif-Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman berikut telah diluluskan dan berkuat kuasa pada 27 Mac, 2017.
Bil Nama Penempatan
1. Y.A. Tn. Dean Wayne Daly Mahkamah Tinggi
Kuching,
Sarawak.
2. Y.A. Pn. Celestina Stuel Galid Mahkamah Tinggi
Kuching,
Sarawak.
3. Y.A. Tn. Bexter Agas Michael Mahkamah Tinggi
Kota Kinabalu,
Sabah.
3.         Pertukaran/penempatan Yang Arif-Yang Arif ini telah dimaklumkan dan direstui oleh Y.A.A. Ketua Hakim Negara.
This circular may also be accessed here.
Popular Posts