Malaysia-Court Vacation of the Court of Appeal of Malaysia 2016

Court Vacation of the Court of Appeal of Malaysia 2016



​__________________________________________________________________________________________________________________________
Circular No 104/2016
Dated 29 Apr 2016
To Members of the Malaysian Bar
Court Vacation of the Court of Appeal of Malaysia 2016
The President of the Court of Appeal, YAA Tan Sri Dato' Seri Md Raus b Sharif, has informed us that the court vacation of the Court of Appeal of Malaysia is fixed as follows:
6 June 2016 (Monday) to 17 June 2016 (Friday)
The relevant portion of the notice we received is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.
Thank you.
Karen Cheah Yee Lynn
Secretary
Malaysian Bar
___________________________________________________________________________
Tarikh: 19 April 2016
MASA REHAT MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA 2016
Adalah dimaklumkan bahawa masa cuti rehat (court vacation) bagi Mahkamah Rayuan Malaysia telah ditetapkan pada tarikh-tarikh berikut:-
a) dari hari Isnin, 06 Jun 2016 sehingga hari Jumaat, 17 Jun 2016  
2.         Semasa cuti rehat berkenaan, Hakim-hakim berikut adalah ditugaskan untuk membicarakan sebarang permohonan yang perlu didengar segera.
Mahkamah Rayuan Malaysia
1. YA Datuk David Wong Dak Wah
2. YA Dato' Tengku Maimun binti Tuan Mat
3. YA Dato' Setia Haji Mohd Zawawi bin Salleh
4. YA Dato' Ahmadi bin Haji Asnawi
5. YA Datuk Dr. Badariah binti Sahamid
6. YA Tuan Harmindar Singh Dhaliwal
This circular and the attachment may also be accessed here.



--
--

Popular Posts