Wednesday, 2 March 2016

Malaysia-Kes-Kes Kod 24 sahaja (Saman Pemula)

Kes-Kes Kod 24 sahaja (Saman Pemula)
To:
SBC/CIR/019/2016
19hb Februari, 2016Para Peguam Selangor,

Pihak Jawatankuasa Peguam Selangor telah dimaklumkan oleh YA Dato' Akhtar Tahir iaitu bermula 1hb Mac, 2016 untuk kes-kes melibatkan Kod 24 sahaja (Saman Pemula), di Mahkamah Tinggi (Saman Pemula) Shah Alam, bahawasanya peguam-peguam hanya perlu memfailkan dokumen melalui E-filing dan seterusnya tidak perlu menyerahkan dokumen asal (hardcopy) tersebut ke Mahkamah Tinggi (yang mendengar Saman Pemula).

Peguam-Peguam digalakkan untuk membawa dokumen asal tersebut untuk rujukan sahaja pada tarikh sebutan dihadapan YA Dato' Akhtar Tahir.


Terima Kasih,

Salim Bashir
Pengerusi,
Jawatankuasa Peguam Selangor

 

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off!

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off! ...