Malaysia-Arahan Amalan Bil 8 Tahun 2015

Arahan Amalan Bil 8 Tahun 2015Note: For documents filed at e-filing service bureau counters, after making the requisite payment, Members must present their payment receipt at the "Payment Update Counter" in order to update the payment status.  Making payment at the Payment Counter alone is not sufficient to update the payment.   This process must be completed within three working days after the issuance of a Notice of Payment. ​___________________________________________________________________________________________________________________________


Circular No 271/2015
Dated 17 Dec 2015

To Members of the Malaysian Bar
Arahan Amalan Bil 8 Tahun 2015
Pelaksanaan Tempoh Masa Tiga Hari Bekerja bagi Mengemaskini Bayaran Pemfailan yang Difailkan Secara eFiling di Kaunter Biro Perkhidmatan Semenanjung Malaysia
The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Dato' Roslan b Haji Abu Bakar, has extended to us a copy of Arahan Amalan Bil 8 Tahun 2015 dated 15 Dec 2015, pertaining to the implementation of a requirement that payments for documents that are filed at e-filing service bureau counters throughout Peninsular Malaysia must be completed within three days after the issuance of a Notice of Payment.
Please be informed that Arahan Amalan Bil 8 Tahun 2015 will take effect from 1 Jan 2016 (Friday).
The relevant portion of Arahan Amalan Bil 8 Tahun 2015 is reproduced below, and a copy of it is available online here for your reference.
Thank you.
Karen Cheah Yee Lynn
Secretary
Malaysian Bar
_______________________________________________________________________________________
Tarikh: 15 Disember 2015
ARAHAN AMALAN BIL. 8 TAHUN 2015
PELAKSANAAN TEMPOH MASA TIGA HARI BEKERJA BAGI MENGEMASKINI BAYARAN PEMFAILAN YANG DIFAILKAN SECARA eFILING DI KAUNTER BIRO PERKHIDMATAN SEMENANJUNG MALAYSIA
Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
2. Untuk makluman YBhg Dato' / Datin / Tuan / Puan, terdapat keadaan di mana pihak yang memfailkan dokumen gagal untuk mematuhi salah satu prosedur dalam pemfailan dokumen eFiling melalui kaunter Biro Perkhidmatan iaitu untuk mengemaskini bayaran setelah pengeluaran Notis Bayaran.
3. Sehubungan dengan itu, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia telah mengambil ketetapan kemaskini bayaran hendaklah dibuat dalam tempoh TIGA (3) hari bekerja dari tarikh Notis Bayaran dikeluarkan.
4. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi OMESTI di talian 03-2631 5678 atau diemelkan ke alamat ecourts.helpdesk@omesti.com
5. Arahan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2016.
This circular may also be accessed here.​​--
--

Popular Posts