Wednesday, 2 July 2014

Malaysia-Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2014 | Waktu Bersidang Mahkamah Semasa Bulan Ramadan 1435/2014

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2014 | Waktu Bersidang Mahkamah Semasa Bulan Ramadan

​________________________________________________________________________________________________________________

Circular No 136/2014
Dated 1 July 2014

To Members of the Malaysian Bar
Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2014
Waktu Bersidang Mahkamah Semasa Bulan Ramadan 1435/2014
It has come to our attention that the Chief Judge of Malaya, YAA Tan Sri Dato' Seri Zulkefli b Ahmad Makinudin, by way of Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2014 confirmed that during the month of Ramadhan, proceedings at all High Courts, Sessions Courts and Magistrates' Courts throughout Peninsular Malaysia will start at 8:30 am and end at 4:30 pm.
Please be informed that Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2014 took effect on 29 June 2014 (Sunday).
The relevant portion of Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2014 is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.
Thank you.
Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar

________________________________________________________________________________________________________________

Tarikh: 27 Jun 2014
ARAHAN AMALAN HAKIM BESAR MALAYA BIL. 1 TAHUN 2014
WAKTU BERSIDANG MAHKAMAH SEMASA BULAN RAMADAN 1435/2014
Setelah berunding dengan YAA Ketua Hakim Negara, adalah diarahkan semua Yang Arif Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Mahkamah Sesyen, Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah, Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah, Majistret dan Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah seluruh Semenanjung Malaysia untuk memulakan prosiding mahkamah pada jam 8.30 pagi dan berakhir pada jam 4.30 petang di sepanjang bulan Ramadan tahun ini (mulai 29 Jun 2014 hingga 27 Julai 2014).
2. Ini adalah bertujuan untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan di samping memberi peluang kepada semua YA, Pegawai dan kakitangan mahkamah bagi menjalankan ibadah puasa dengan lebih sempurna.
3. Sekiranya pihak-pihak tidak hadir semasa prosiding kes, YA/Tuan/Puan hendaklah menggunakan pertimbangan dan budibicara dalam pengendalian dan pengurusan kes berkenaan.
4. Sehubungan dengan itu, sila ambil tindakan segera bagi memaklumkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kes di mahkamah YA/Tuan/Puan.
5. Arahan ini berkuatkuasa pada 29 Jun 2014.

This circular and the attachment may also be accessed here.
--
-- 

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off!

Proview eBook Bi-Weekly Offer - Get your copy at 20% off! ...