Malaysia-Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 | Bayaran Pemfailan bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah

Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 | Bayaran Pemfailan bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah

​___________________________________________________________________________________________________________________

Circular No 128/2014
Dated 24 June 2014
To Members of the Malaysian Bar
Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014
Bayaran Pemfailan bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah
The Chief Registrar of the Federal Court of Malaysia, Datuk Azimah bt Omar, has extended to us a copy of Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014, dated 19 June 2014, entitled "Bayaran Pemfailan bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah".

Please be informed that Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 will take effect from 1 July 2014 (Tuesday).
The relevant portion of Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 is reproduced below, and a copy of it is attached for your reference.
Thank you.
Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar
________________________________________________________________________________________________________________
Tarikh: 19 Jun 2014
ARAHAN AMALAN BIL. 5 TAHUN 2014
BAYARAN PEMFAILAN BAGI PENGHAKIMAN INGKAR DIPINDA OLEH MAHKAMAH
Bagi tujuan penyeragaman dan melicinkan urusan pemfailan Penghakiman Ingkar yang dipinda oleh mahkamah, arahan-arahan berikut hendaklah dipatuhi:-
  1. Apabila suatu Penghakiman Ingkar yang difailkan bersama fi yang mencukupi dan mahkamah mendapati terdapat pindaan perlu dibuat ke atasnya, maka mahkamah hendaklah memulangkan Penghakiman Ingkar tersebut kepada peguam. Apabila Penghakiman Ingkar terpinda difailkan, fi pemfailan yang baru hendaklah dibayar bagi pemfailan Penghakiman Ingkar tersebut. Pemindahan mana-mana fi yang dibayar tidaklah dibenarkan.
2.        Arahan ini berkuatkuasa mulai 1 Julai 2014.
This circular and the attachment may also be accessed here.
--
-- 

Popular Posts